Zmiana regulaminu zwiedzania Muzeum

Zarządzenie nr 5/2020
Dyrektora Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie
z dnia 07.07.2020 r.

 

W sprawie zasad zwiedzania Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie w związku ze stanem epidemii COVID-19.

W związku z funkcjonowaniem Muzeum dla zwiedzających oraz w celu zapewnienia jak największej ochrony pracowników Instytucji oraz osób zwiedzających wprowadza się następujące zasady zwiedzania Instytucji do odwołania.

 • Zwiedzanie Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie odbywa się w następujących godzinach:

– od wtorku do piątku: godz. 08:00 do 15:30

– sobota: 11:00 – 15:00

– niedziela 13:00 – 17:00

– poniedziałek – nieczynne

 • Muzeum zwiedzać może do 20 osób jednorazowo.
 • Istnieje możliwość wstępnego zapytania telefonicznego dotyczącego zwiedzania Zamku – tel. 61 29 52 392.
 • Wprowadza się obowiązkowy nakaz noszenia maseczek ochronnych.
 • Po wejściu do Muzeum należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.
 • Podczas zwiedzania obowiązuje zasada zachowania 2-metrowego dystansu w stosunku do innych osób. W przypadku dzieci i osoby niepełnosprawnych, zachowanie dystansu względem rodziców i opiekunów nie obowiązuje.
 • Obowiązkowo należy stosować ogólne zasady związane z zaleceniami epidemiologicznymi, m.in.: zakrywać łokciem usta i nos podczas kichania i kaszlu i nie dotykać oczu, nosa i ust.
 • Należy unikać gromadzenia się w grupach.
 • Unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi.
 • Należy stosować się do ewentualnych dodatkowych zaleceń pracowników Muzeum w Sierakowie.
 • Do zwiedzania udostępnione jest przyziemie Zamku oraz I piętro ekspozycji. Sala wystaw czasowych udostępniona będzie w zależności od możliwości organizacji wystaw.
 • Po opuszczeniu budynku Muzeum przez zwiedzających obowiązuje 15 minutowa przerwa w celu dezynfekcji Muzeum.
 • Przebywanie na terenie zamkniętym, od strony fosy – dozwolone jest w godzinach pracy Muzeum na zasadach zachowania bezpieczeństwa oraz ogólnych zaleceń epidemiologicznych, w związku z faktem, iż jest to teren publiczny. Na terenie tym nie może przebywać więcej niż 150 osób, z zachowaniem zasad epidemiologicznych.
 • W przypadków ślubów cywilnych – w Sali Reprezentacyjnej przebywać może para młoda wraz ze świadkami oraz gośćmi – łącznie do 15 osób. Osoby uczestniczące w akcie ślubnym zobowiązane są do założenia maseczek i rękawiczek. Pozostałe osoby oczekiwać mogą na parę młodą przed budynkiem, muszą one jednak stosować zasady obowiązujące w zakresie zaleceń epidemiologicznych, m.in. z zachowaniem 2-mertowych odstępów. Jednocześnie przebywać może tutaj do 150 osób.

 

Traci Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Muzeum Opalińskich z dnia 05.06.2020 r. w sprawie zasad zwiedzania Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie w związku ze stanem epidemii COVID-19.

Zarządzenie wchodzi z dniem 07.07.2020 r., po konsultacji z Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Międzychodzie oraz zatwierdzeniem przez Starostę Powiatu Międzychodzkiego.