Wykład dr Michała Brzostowicza

Plenery 2018

Serdecznie zapraszamy w najbliższy czwartek – 15 września 2016 r. o godz. 18:00 na wykład dr Michała Brzostowicza z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. „Tradycja i nowy porządek. Mieszkańcy Wielkopolski w obliczu przemian zachodzących od X do XIII w.

dr Michał Brzostowicz – ukończył archeologię na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1985 roku. W 1999 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W 2008 roku ukończył studia podyplomowe Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu na kierunku Menedżer Kultury. Zajmuje się problematyką archeologii wczesnego średniowiecza oraz popularyzacją nauki. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno-naukowych, prowadził badania terenowe (wykopaliskowe, powierzchniowe i nadzory archeologiczne) w Wielkopolsce i na Pomorzu, jest również pomysłodawcą i współorganizatorem festiwali kultury słowiańskiej i cysterskiej w Lądzie nad Wartą.

Wykład sfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Chrzest 966.

Serdecznie Zapraszamy na wykład!! Wstęp wolny!!