Aktualności

Spotkania historyczne. W 400. rocznice bitwy Chocim 1621.

Muzeum w Sierakowie w ramach realizowanego projektu pod nazwą „Z Sierakowa pod Chocim w 400. rocznice zwycięstwa” organizuje serie spotkań z dziećmi i młodzieżą z Sierakowa, Kwilcza, Lutomia i Lubosza. Projekt ten finansowany jest ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

W trakcie spotkań dzieci i młodzież poznają historię zwycięskiej bitwy chocimskiej z 1621 r., w której brał udział Piotr Opaliński właściciel Sierakowa z 1 poł. XVII w. oraz mieszkańcy regionu, którzy służyli w jego poczcie husarskim. Na wystawie można zobaczyć autentyczne staropolskie zbroje, różne rodzaje broni, przedmioty codziennego użytku oraz wizerunki władców, hetmanów i osobistości z epoki. Dzieci i młodzież poznają również realia codziennego życia żołnierzy w oblężonej twierdzy. Spotkania okraszone są bogatą ikonografią ukazującą wydarzenia z epoki w sposób niezwykle barwny i ciekawy.

W ramach projektu odbędą się również takie wydarzenia gra terenowa pt. „Cesarski agent” oraz prezentacja gry wielkoformatowej „Z Sierakowa pod Chocim 1621”.