Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie
Powiatowa Instytucja Kultury
logo Powiat Międzychodzki

Między nowością a tradycją

Między nowością a tradycją - integracja międzypokoleniowa i wymiana doświadczeń.
 
Główną ideą realizacji zadania proponowanego przez nas jest uwrażliwienie na kulturę i edukację społeczności lokalnej małego miasteczka poprzez zespół działań warsztatowo-wystawienniczych. Oferta ta wykraczać ma poza standardowy zakres działalności proponowany przez szkoły i Instytucje lokalne. Korzystając z szerokiego wachlarza nowoczesnych form edukacji m.in.: takich jak warsztaty i spotkania program nasz ma na celu aktywizację różnych grup wiekowych i integrację ich oraz naukę korzystania ze współczesnej kultury i sztuki. Działania te mają charakter całoroczny i korzystają z różnych dziedzin kultury zazębiając się na działaniu interdyscyplinarnym i integrującym różne grupy wiekowe i środowiska. Szczególnie ważne jest znalezienie wspólnego języka w sztuce "młodych" i "starych". Ponadto zadanie to umożliwić ma artystom amatorom, dzieciom, młodzieży oraz osobom starszym kontakt z grupą specjalistów i profesjonalistów podnosząc ich poziom wiedzy i umiejętności
 
 
 
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu Promocji Kultury.

Współpraca


Grupa Historyczna Wielewit


Powiat Międzychodzki


Narodowe Centrum Kultury


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.