Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie
Powiatowa Instytucja Kultury
logo Powiat Międzychodzki

Chrzest966

Świt chrześcijańskiego świata

 

28 kwietnia 2016 roku o godz. 19:00 w Muzeum odbył się wernisaż wystawy historycznej pt. "Świt chrześcijańskiego świata". Wernisaż rozpoczął się w sali Reprezentacyjnej wystąpieniem dzieci z Sierakowskiej Szkoły Podstawowej w strojach wczesnośredniowiecznych, przeczytaniem fragmentu kroniki Wincentego Kadłubka przybliżającej zgromadzonym historie i tło polityczne chrztu Polski oraz prezentacje życia wczesnośredniowiecznego. Następnie wystąpił zespół "Koło Jana" który zademonstrował kilka utworów współczesnych Mieszkowi I i Dobrawie. Części artystyczną kończyło podziękowanie współorganizatorom i przemówienie dyrektora Muzeum mgr. Roberta Jędrzejczaka który następnie zaprosił zgromadzony gości na sale wystaw czasowych. Licznie przybyli mieszkańcy naszego powiatu w tym dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy mogli podziwiać, wystawę historyczno-archeologiczną obrazującą przemiany, jakie nastąpiły w kluczowych obszarach życia społecznego i kulturowego na naszych ziemiach po przyjęciu przez Mieszka I, religii chrześcijańskiej oraz proces kształtowania się państwa Piastów w Europie. Wystawa przedstawiały czasy od VII do XI w., terytorialnie zaś skupiła się przede wszystkim na obszarze dawnego państwa piastowskiego. Wzbogacona została o dioramy w skali 1:1 wnętrza chaty słowiańskiej, miejsca kultu pogańskiego czy też wnętrze kaplicy chrzcielnej z Ostrowa Lednickiego w skali 1:4. Goście mogli również oglądać specjalną prezentację multimedialną oraz zrekonstruowane stroje z epoki i sceny z życia we wczesnym średniowieczu. Zachowany został również wątek lokalny ukazujący ziemie powiatu międzychodzkiego we wczesnym średniowieczu .

Wystawa sfinansowana została ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu 966 – Chrzest Polski.

 

Współpraca


Grupa Historyczna Wielewit


Powiat Międzychodzki


Narodowe Centrum Kultury


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.