O początkach kościoła w Polsce

O początkach kościoła w Polsce

INAUGURACJA 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI W SIERAKOWIE

Dzięki pozyskanym środkom z  Narodowego Centrum Kultury, w ramach projektu „966 – Idzie nowe” Muzeum Zamek Opalińskich miało okazję zainaugurować 1050. rocznicę Chrztu Polski w Sierakowie. Podczas piątkowego spotkania, 18 marca 2016 r. o godz. 18:00 w gmachu zamku odbył się uroczysty wykład prof. UAM dr hab Dariusza Sikorskiego – jednego z czołowych specjalistów w zakresie mediewistyki w Polsce na temat początków kościoła katolickiego w Polsce.

Postać profesora i tematyka wykładu okazała się strzałem w dziesiątkę, ponieważ marcowy wykład zgromadził liczne grono miłośników historii, którzy z zaciekawieniem wsłuchiwali się w kolejne hipotezy profesora związane z lokalizacją miejsca chrztu Mieszka I oraz z kontrowersjami dotyczącymi samej daty tego wydarzenia.

Temat chrztu Mieszka I okazał się interesujący dla słuchaczy. Wzbudził burzliwą dyskusję i skłonił słuchaczy do refleksji. Prof. Sikorski swoją prezentacją wprowadził mieszkańców Sierakowa ciekawy do rozważania temat początków chrześcijaństwa wśród Słowian i idealnie wprowadził obecnych do tematu kwietniowego wykładu czyli Konfrontacji chrześcijaństwa i wierzeń tradycyjnych w państwie pierwszych Piastów w świetle najnowszych odkryć, który odbędzie się w piątkowe popołudnie 8 kwietnia 2016 r. w Muzeum.