Aktualności

Muzeum nasze nagrodzone zostało w konkursie Wydarzenie Muzealne Roku 2021 w Wielkopolsce w kategorii działalność edukacyjna. Nasz projekt „Z Sierakowa pod Chocim. W 400. rocznicę zwycięstwa” zdobył I nagrodę. Konkurs ten organizowany jest przez Fundację Muzeów Wielkopolskich pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego! W realizację projektu zaangażowane było liczne grono osób, które uczestniczyły w warsztatach, spotkaniach czy niezwykłej wystawie historycznej. Wszystkim składamy najserdeczniejsze podziękowania!!! Bardzo Wam Dziękujemy!! Projekt finansowany był ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra!

VIVAT OPALIŃSKI!!`