Zamek w Sierakowie obecnie.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Informacje ogólne Muzeum Zamek Opalińskich Powiatowa Instytucja Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Zamek Opalińskich Powiatowa Instytucja Kultury. Data publikacji strony…