Udział Piotra Opalińskiego w wyprawie na Moskwę 1617-1618

Udział Piotra Opalińskiego w wyprawie na Moskwę 1617-1618 Wyprawa Władysława IV na Moskwę była efektem wieloletnich zmagań polsko – moskiewskich, związanych z tzw. dymitriadami oraz okresem wielkiej smuty. W wyniku zawirowań politycznych ostatecznie zaproponowano objęcie tronu moskiewskiego Władysławowi IV – jednak zamierzenia tego nie zrealizowano, carem zaś mianowany został Michał Romanow. Niemniej strona polska nie…

Pieczęć Maćka Borkowica z 1343 roku przedstawiająca głowę jelenia, która pomiędzy rogami ma majuskułę gotycką M będąca początkową literą imienia Maćko. W pysku jelenia umieszczono wić. Do dnia dzisiejszego głowa jelenia jest herbem miasta Sieraków.

Kalendarium

Kalendarium Pieczęć Maćka Borkowica z 1343 roku przedstawiająca głowę jelenia, która pomiędzy rogami ma majuskułę gotycką M będąca początkową literą imienia Maćko. W pysku jelenia umieszczono wić. Do dnia dzisiejszego głowa jelenia jest herbem miasta Sieraków. Kalendarium historyczne Sierakowa 1334 r. – hipotetyczna data wydania przywileju lokacji miasta Sierakowa wydanego przez króla Kazimierza Wielkiego dla…

Krzysztof Opaliński (1611-1655)

Listy Krzysztofa Opalińskiego

Listy Krzysztofa Opalińskiego Krzysztof Opaliński (1611-1655) Sieraków pomiędzy 19 VII – 3 VIII 1641 Wielmożny mnie Miłościwy Panie i kochany Bracie. Pana Boboleckiego nie puszczam przez listu mego Waszmości mego Miłościwego Pana, lubo mało mam do pisania materyji. Odnajmuję naprzód, żem zdrów i z moim, tegoż Maszmości Miłościwemu Panu z serca życzę. Memoriał Waszmości wykonuję,…

Dzieje zamku

Dzieje zamku O najstarszych dziejach zamku wiemy niewiele. Samo miasto wspomnia­ne jest już w 1251 roku, a pierwsza wzmianka o istnieniu w Sierakowie zamku po­chodzi z 1397 roku. Nie wiemy czy dotyczy ona jednak dzisiejszego budynku. Obecny zamek powstał około tej daty lub nieco później dla właścicieli Sierakowa, możnej wielkopolskiej rodziny Nałęczów. Za budowniczego zamku…