Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie
Powiatowa Instytucja Kultury
logo Powiat Międzychodzki

Czasowe

Wystawa Sylwii Zawiślak "Polskie demony ludowe"

   Obecnie prezentowana jest wystawa czasowa artysty plastyka Sylwii Zawiślak "Polskie demony ludowe i klechdy". Na wystawie tej można zobaczyć linoryty i drzeworyty inspirowane ludowymi wierzeniami, opowieściami i legendami. Jak sama autorka pisze - są to Wierzenia ludowe, wyrosłe na gruncie słowiańskiej wiary, rozlane farbą drukarską na papierze. Autorka grafik urodziła się 5 grudnia 1991 r. w Rzeszowie. W latach 2007-2010 uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach. Ukończyła studia licencjackie na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku grafika. Pracę dyplomową zrealizowała w 2012 roku w Pracowni Druku Wypukłego prof. Krzysztofa Skórczewskiego i równolegle w Pracowni Projektowej prof. Wiesława Grzegorczyka. Od 2013 roku kontynuuje studia magisterskie na rzeszowskim Wydziale Sztuki.

Zajmuje się grafiką warsztatową, ilustracją oraz grafiką projektową. Pasją Sylwii Zawiślak są wyrosłe na gruncie słowiańskiej wiary wierzenia ludowe, z którymi spotkała się już jako dziecko. Często słyszeć je można było w domu rodzinnym autorki, gdzie dziadkowie, sąsiedzi lub rodzice opowiadali różne tajemnicze historie. Sama autorka dodaje: Praca nad grafikami stała się dla mnie powrotem w lata dzieciństwa, przepełnionego niewiadomymi, obawami, mieszającymi się z dziecięcą ciekawością, pytaniami o to, co jest niepewne, co kryje się w cieniu.

 

Współpraca


Grupa Historyczna Wielewit


Powiat Międzychodzki


Narodowe Centrum Kultury


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.