Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie
Powiatowa Instytucja Kultury
logo Powiat Międzychodzki

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI Muzeum Zamek Opalińskich Powiatowa Instytucja Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do ...

Współpraca


Grupa Historyczna Wielewit


Powiat Międzychodzki


Narodowe Centrum Kultury


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.