Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie
Powiatowa Instytucja Kultury
logo Powiat Międzychodzki

Aktualności

Pozostałe artykuły

WIĘCEJ

Spektakl plenerowy "Całkiem niedawno...

(30-06-2020)

Serdecznie zapraszamy na spektakl plenerowy w wykonaniu Teatru Trójkąt z Zielonej Góry pt. "Całkiem niedawno czyli Mroki Średniowiecza"

11 lipca o godz. 17:00

Spektakl “Całkiem niedawno – czyli mroki Średniowiecza” jest oparty na krótkich, przewrotnych scenkach w stylistyce jarmarcznego przedstawienia, czy też czasem – kabaretu osadzonego w średniowiecznych realiach.

Impreza o charakterze plenerowym, w przypadku niepogody organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wydarzenia. Ilość miejsc ograniczona.

Podczas spektaklu obowiązuję reżim sanitarny. Uczestnicy spektaklu zobowiązani są do posiadania maseczek ochronnych, dezynfekcja rąk podczas wejścia, zachowanie wymaganych odstępów. Obowiązkowa jest również rejestracja uczestników wydarzenia poprzez podanie imienia i nazwiska oraz adresu. zamieszkania.

Regulamin imprezy:
REGULAMIN IMPREZ KULTURALNYCH/ ROZRYWKOWYCH ORGANIZOWANYCH W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2 PRZEZ MUZEUM ZAMEK OPALIŃSKICH W SIERAKOWIE

Regulamin został przygotowany na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2020 r., oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 czerwca 2020 r.

1. Regulamin dotyczy imprez kulturalnych organizowanych przez Muzeum Zamek Opalińskich z siedzibą przy ul. Stadnina 3a, 64-410 Sieraków.
2. Imprezy kulturalne organizowane są w miejscu szczegółowo wyznaczonym przez Organizatora.
3. Uczestnik imprez kulturalnych ma obowiązek udostępnienia swoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z okazaniem dowodu osobistego umożliwiając Organizatorowi ewentualne udostępnienie ich Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu i służbom porządkowym. Dane te przetrzymywane będą przez okres dwóch tygodni od zakończenia wydarzenia.
4. Istnieje możliwość telefonicznej oraz e-mailowej rejestracji uczestnictwa w wydarzeniu.
5. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z zasadami uczestnictwa w danej imprezie kulturalnej i rozrywkowej pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia, udostępnionej na stronie internetowej Organizatora lub komunikatach umieszczonych przed wejściem na imprezę.
6. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących wytycznych dotyczących reżimów sanitarnych w kraju; w tym do przestrzegania zasady zachowania odległości minimum 2 metrów od innych uczestników.
7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej/ przyłbicy w czasie pobytu w miejscu odbywania się imprezy.
8. Uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej, które powinny być stosowane zgodnie z aktualnymi przepisami sanitarnymi.
9. Przed wejściem na miejsce imprezy należy zdezynfekować ręce oraz zająć miejsce wskazane przez Organizatora lub jego przedstawiciela.
10. Uczestnik imprez kulturalnych jest zobowiązany do wykonywania poleceń organizatorów i służb porządkowych wynikających z aktualnych przepisów prawa.
11. Uczestnictwo w imprezie kulturalnej jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

ORGANIZATOR

 

Współpraca


Grupa Historyczna Wielewit


Powiat Międzychodzki


Narodowe Centrum Kultury


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.